8. prosince 2015

Obecný seminář pro soudní tlumočníkyV sobotu 21. 11. pořádala Komora soudních tlumočníků ČR obecný seminář pro soudní tlumočníky. Obecný proto, že tentokrát se neřešily záležitosti jazykové, ale spíše ty praktické a legislativní. Na semináři vystoupila Mgr. Kateřina Pivoňková, vedoucí oddělení znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze, a Mgr. Luboš Dörfl, předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem.Na semináři jsme se dozvěděli, že se připravuje samostatný zákon pro soudní tlumočníky (tedy bez soudních znalců), který nás bude dokonce rozdělovat  na překladatele a tlumočníky. Návrh zákona by měl být v lednu předložen vládě k připomínkování. Tak uvidíme…


Dál jsme potom řešili obecné otázky týkající se ověřených překladů, např. jak postupovat v případě částečného překladu nebo jak požádat soud o prodloužení lhůty. Věděli jste třeba, že když není v usnesení soudu uvedena lhůta, do které máte překlad vyhotovit, je takové usnesení vadné? Kupodivu se to stává docela často. Nebo že podle §97 zákona o znalcích a tlumočnících má zadavatel povinnost s vámi lhůtu dodání předem projednat? To se zdá logické, ale v praxi to tak vždycky nefunguje. Dost dlouho jsme se také „zasekli“ u tématu střet zájmů. Z vyjádření soudce vyplynulo, že bychom například neměli překládat dokumenty svým rodinným příslušníkům.


O seminář byl tak velký zájem, že se na některé kolegy nedostalo. Proto ho bude Komora
12. března 2016 opakovat. Pokud vás tato problematika zajímá, sledujte webové stránky Komory, přes které se na seminář můžete přihlásit.

Žádné komentáře:

Okomentovat