28. února 2015

Daňový seminář a valná hromada Komory soudních tlumočníkůO víkendu se konal tradiční daňový seminář, pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR. Z úst Ing. Aleny Foukalové, členky prezidia Komory daňových poradců, zazněla jako vždy spousta zajímavých informací. Věděli jste například, že jednatel nesmí společnosti, v níž je jednatelem, fakturovat? Nebo že jako OSVČ můžete uplatnit výdaje paušálem (soudní tlumočník 40 %, ostatní 60 %), ale jen do výše 2.000.000 Kč? A také jedna perlička: Pro uživatele datových schránek existuje od 1. 1. 2015 povinnost vůči finanční správě používat e-podání, pokud na příslušný úkon existuje elektronický formulář, ten ale, jak správně tušíte, bohužel neexistuje pro vše. V takovém případě pak finanční úřad neuznává naskenované soubory pdf, ale požaduje podání v papírové podobě (no jasně, přece si to nebudou sami tisknout). Zkrátka eGovernment po česku …

Po kávě a chlebíčcích pak následovala pravidelná valná hromada Komory (podle nové terminologie vlastně členská schůze). Nebudeme vás zahlcovat detaily z průběhu jednání. Členové si je můžou přečíst ve členské sekci na webových stránkách, ostatní by je asi stejně neocenili. Tak snad jen pár zajímavostí. V České republice je asi 3500 soudních tlumočníků. Komora jich ale sdružuje jen 437 – členství totiž není povinné. Na valné hromadě se nás sešlo 31 plus 12 plných mocí. Přesto však může valná hromada přijímat usnesení. Stanovy totiž uvádějí, že pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, aby byla členská schůze usnášeníschopná, „koná se po uplynutí 30 minut od oznámeného začátku schůze náhradní zasedání členské schůze, na kterém lze přijímat usnesení za účasti libovolného počtu členů“. Jestli tedy nechcete, aby se hlasovalo o vás bez vás, podpořte Komoru a přijďte příště také! 

Kromě nového webu a facebookové stránky byl také představen a odhlasován nový Etický kodex členů Komory soudních tlumočníků. Dále jsme se dozvěděli, že ve spolupráci s EULITA se připravuje ISO norma, která bude upravovat speciálně soudní tlumočení (Guideline for Legal Interpreting and Translation).

A jak to vypadá s novým zákonem o soudních tlumočnících? Bohužel stále stejně. Nový ministr spravedlnosti prý slíbil, že do konce roku 2015 bude připravený jeho věcný návrh :-)

1 komentář:

  1. The issues involving Legal Translation in Dubai has been a popular topic amongst scholars for many years. I find myself constantly drawn back to the subject of Legal Translation in Dubai. Indispensable to homosapians today, it is important to remember that ‘what goes up must come down.’ Inevitably feelings run deep amongst the upper echelons of progressive service sector organizations, who form the last great hope for our civilization. Here begins my in-depth analysis of the glorious subject of Legal Translation in Dubai.

    OdpovědětVymazat