15. listopadu 2012

TIFO 2012

Pod zkratkou TIFO se skrývá mezinárodní překladatelská konference „Translation and Interpreting Forum Olomouc“, která – jak už název napovídá – se koná v Olomouci. Vznikla z iniciativy Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, konkrétně její Sekce tlumočnicko-překladatelské. Letošní ročník byl v pořadí již druhý a zdá se, že se konference stane mezi podobnými akcemi stálicí, i když pravděpodobně změní frekvenci svého konání a bude pořádána vždy jednou za dva roky.


Konference se může účastnit každý, kdo má co do činění s překladem nebo tlumočením nebo koho toto téma z jakéhokoliv důvodu zajímá. Největší počet účastníků se pochopitelně rekrutuje z řad studentů a učitelů Univerzity Palackého, na jejíž půdě se akce koná, výjimkou ovšem nejsou ani zástupci překladatelského „průmyslu“, tedy samotní překladatelé, tlumočníci a poskytovatelé těchto služeb.

Téma letošního ročníku bylo „Tradition and Trends in Trans-language Communication“. Nutno poznamenat, že termín „trans-language communication“ vymysleli pro potřeby konference sami organizátoři ve snaze postihnout všechny oblasti, které s překladem a tlumočením souvisejí. Za to byli „odměněni“ nelibostí některých zúčastněných. Na žádnou ostrou akademickou výměnu názorů však nedošlo a všechno se neslo v přátelském duchu.

V letošním roce se konference konala o víkendu 10. a 11. listopadu, oba dva dny v čase 9.00–16.30. Úvodní část dne a přednášek byla vždy pro všechny společná, později bylo možné volit mezi dvěma paralelně probíhajícími sekcemi. A pochopitelně, jak už tomu na podobných akcích bývá, přestávky na kávu a občerstvení a sobotní společenský večer skýtaly spoustu příležitostí k navazování nových kontaktů a detailnějšímu prodiskutování některých témat. U příležitosti večerní sobotní akce také proběhla vernisáž zajímavé výstavy s fotografiemi překladatelů a tlumočníků z Norimberských procesů. Tuto výstavu připravil německý Spolkový svaz tlumočníků a překladatelů (BDÜ) a je prý putovní, bohužel se nám ale nepodařilo zjistit, kam bude putovat dál…

A teď k některým bodům z letošního programu. Pokud by vás zajímalo, jakým směrem se bude ubírat vzdělávání překladatelů a jaké kompetence musí vůbec překladatel mít, mrkněte se na stránky projektu OPTIMALE. Nás svým názvem nejvíc zaujala „Information Mining Competence“ (česky asi dobývání informací). V dnešní internetové době je získávání informací sice poměrně snadné, ale o to kritičtější přístup je potřeba k takto získaným informacím zaujmout, protože argument „bylo to internetu“ sám o sobě neobstojí. Jestli jste svým založením spíš tlumočníci, podívejte na stránky projektu ORCIT (z anglického Online Resources for Conference Interpreter Training). Když na této stránce kliknete na poznámkový blok, otevře se vám knihovnička s materiály pro domácí samostudium. Jak nás ujistila přednášející Prof. Ivana Čeňková, česká část knihovny bude postupně doplňována a také přibudou další jazyky.

Asi nikoho nepřekvapí, že nejbouřlivější diskuse se vždy rozpoutala kolem dalšího směřování naší profese, změn a nových trendů. V rámci sekce o technologiích jsme se dozvěděli o nové platformě Interpretty, která by, ve zkratce řečeno, měla tlumočníkům umožnit poskytovat tlumočnické služby přes internet. Portál bude uveden do provozu v prosinci letošního roku, takže ho potom určitě znovu navštivte a prozkoumejte možnosti bezplatného testování a zvýhodněných počátečních sazeb. Z technologické sekce mě osobně dále zaujalo, že studenti překladatelského programu na Univerzitě Palackého v rámci studia simulují práci překladatelské agentury, když dostanou zadáno jako tým během dvou měsíců přeložit se vším, co k tomu patří, vybranou publikaci. Stávají se tak z nich téměř skuteční překladatelé, korektoři, editoři, projektoví manažeři apod. Asi můžeme docela závidět, protože za dob našich studií se nic podobného nepraktikovalo a realita překladatelské trhu nás potom docela zaskočila.


Jestli vás zajímá podrobný program letošního nebo loňského ročníku, navštivte přímo stránky konference TIFO 2011 a TIFO 2012, kde určitě časem přibudou i oficiální fotografie. Pár neoficiálních je k vidění na naší facebookové stránce.


Žádné komentáře:

Okomentovat