13. června 2012

Tlumočení na nejvyšší úrovni?

Abychom se k otázkám překladu a tlumočení nevyjadřovali stále jen sami, necháme dnes prostřednictvím citace promluvit zástupce klientů. Asi není třeba podotýkat, že podobného chování by se měl profesionální tlumočník vyvarovat:

TLUMOČNICE

Při večeři se španělským králem Juanem Carlosem seděla mezi králem a prezidentem tlumočnice ze španělštiny. Úkolem tlumočníka je převést každé slovo státníka jeho protějšku, sedět mírně vzadu, aby na sebe hlavy států viděly, a chovat se, jako by tam jinak nebyl. Tahle tlumočnice byla temperamentní a velmi výřečná dáma, a když Juan Carlos začal prezidentovi vyprávět, že letos strávil dovolenou ve své rezidenci na Kanárských ostrovech, tlumočnice zapomněla na svou roli a spontánně opáčila: "Já jsem byla taky letos na Kanárských ostrovech, jezdím tam často. Jaké jste měli počasí?" Juan Carlos zdvořile odpovídal, a tak se rozvinula debata mezi ním a tlumočnicí. Prezident Havel jen plaše přihlížel a neodvážil se rušit jejich rozhovor.

(ŠPAČEK, Ladislav. Deset let s Václavem Havlem. Praha: Mladá fronta a.s., 2012. s.153)

7. června 2012

Co je to pangram?


Jestli umíte řecky, možná význam slova „pangram“ rozšifrujete sami. Jedná se o větu nebo úsek textu, ve kterém je alespoň jednou použito každé písmeno abecedy. Obvykle se jedná spíše o úsměvný nebo jinak zajímavý text, který postrádá hlubší smysl. V praxi se pangramy používají např. jako způsob náhledu písma, k testování tiskáren, při kontrole tiskařské sazby apod. Známý anglický pangram údajně pochází z roku 1888: The quick brown fox jumps over a lazy dog. V překladu tedy „Rychlá hnědá liška přeskakuje líného psa“.
Pangram pro úplnou sadu znaků české abecedy zní: Nechť již hříšné safoxony ďáblů rozzvučí síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu. Při testování podpory znaků národní abecedy se v češtině častěji používá varianta obsahující jenom písmena s diakritikou. Z toho už vznikají docela slušné surrealistické výjevy, posuďte sami:
  • Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.
  • Hleď, toť  příznačný kůň v mátožné póze šíleně úpí.
  • Zvlášť zákeřný učeň s ďolíčky běží podél zóny úlů.
  • Ó, náhlý déšť již zvířil prach a čilá laň teď běží s houfcem gazel k úkrytům.

Slovensky třeba Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru.

Zkuste na internetu zapátrat po pangramech pro další jazyky a podělte se s námi o výsledky!

(zdroj: Cizí jazyky, 5/2011)