13. března 2012

Translators without Borders

Většina z nás už asi slyšela o humanitární organizaci Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières), která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc. Málokdo ale asi tuší, že tento neziskový projekt má svoji obdobu v překladatelském světě. Jedná se o organizaci Translators without Borders (TWB), tedy Překladatelé bez hranic, která spojuje dobrovolníky z řad překladatelů, kteří pomáhají v komunikaci humanitárním organizacím.
Nezisková organizace Translators without Borders byla založena v roce 1993. U jejího zrodu stála Lori Thicke, spoluzakladatelka francouzské překladatelské společnosti Lexelera, která se rozhodla, že nebude účtovat za překladatelské služby, které její firma poskytla právě Lékařům bez hranic. V této dobročinné činnosti ji podpořili také samotní překladatelé, kteří se vzdali nároku na honorář.


V historii organizace se stal průlomový rok 2010, kdy Haiti zasáhlo ničivé zemětřesení. Díky dobrovolným překladatelům se mohla pomoc do této karibské země dostat mnohem rychleji. Určitou roli v tom také sehrály sociální sítě jako Facebook, LinkedIn a Twitter a další dobrovolníci začali sami nabízet své služby. V té době také získala organizace novou podobu, aby mohla ještě efektivněji pomáhat co největšímu počtu potřebných. Představenstvo přivítalo zástupce několika překladatelských agentur, ale také manažery známých společností, jako je Microsoft, Google, Facebook a další. K dnešnímu dni darovali překladatelé bezmála úctyhodné 3 miliony slov.

Největší poptávka je pochopitelně po jazycích, které nejsou bohužel příliš obvyklé, jako je třeba svahilština, kterou mluví 100 milionů lidí ve východní Africe. Poptávka po češtině asi příliš vysoká nebude, ale pokud byste to chtěli zkusit, je vám k dispozici registrační formulář. Přispět samozřejmě můžete také sponzorským darem.
Podrobnosti se dočtete na webu organizace nebo její stránce na Facebooku.

Žádné komentáře:

Okomentovat