14. prosince 2011

He, she nebo they?

V české gramatice je mužský rod (stále ještě) zástupný a jeho použití většina z nás nevnímá jako znevýhodňující. Větu „slovenští lékaři stávkovali“ prostě chápeme tak, že mezi nimi byli jak muži, tak ženy. Podobně třeba ve smlouvě, kde stojí „kupující prohlásil, že se seznámil se znaleckým posudkem“ a kde jména smluvních stran nejsou uvedena, je nám jasné, že „kupujícím“ tady může být muž i žena, přestože v dalším textu na něj budeme odkazovat výhradně mužským rodem.

 
V anglicky mluvících zemí jsou v genderové rovnosti o něco dál, což se projevuje také v jazyce. Nás bude dnes tento problém zajímat výhradně z hlediska překladu a gramatiky. Méně zkušený překladatel by výše uvedenou větu nejspíš přeložil takto: The Buyer declares that he has acquainted himself with … (Překladatelských řešení se zde nabízí více, ale jak jsme už uvedli, dnes nás zajímá pouze gramatický rod). Co na to řekne čtenář – rodilý mluvčí angličtiny? A co teprve čtenářka?!
Také v angličtině byl mužský rod (he, him, his, himself) v minulosti používán jako zástupný. Dnes je tento přístup chápaný jako zastaralý a sexistický a veškeré snahy směřují k genderové neutrálnosti, např. A researcher has to be completely objective in his or her findings. Pro zkrácení se také někdy používají formy his/her, he/she nebo dokonce s/he.
Tak by to snad šlo. Co ale dělat, když musíme použít zájmeno takřka v každé větě, někdy dokonce vícekrát? Pořád opakovat he or she, his or her? Tam, kde je to možné, můžeme z čísla jednotného udělat množné: Researchers have to be completely objective in their findings. Bohužel to ale vždycky možné není.
V tom případě se nabízí ještě jedno řešení, které ač se nám tak nemusí jevit, je správné a hojně používané. Na jednotné číslo prostě v další části věty nebo textu odkážeme pomocí they, them nebo their: A researcher has to be completely objective in their findings. Možná vás překvapí, že se nejedná o žádný výmysl moderní doby, která prahne po rovnoprávnosti, ale o oživení úzu z 16. století. S tímto řešením také souhlasí „Style Guide“ Evropské unie (kapitola 12), který jsme zde zmiňovali již v červnu. Když to máme posvěceno shora, tak proč toto elegantní řešení nepoužívat?

Žádné komentáře:

Okomentovat