1. července 2011

Pořádek dělá přátele. Zejména v EU

Z nejrůznějších operačních programů, které probíhají na území České republiky a jsou spolufinancovány z peněz Evropské unie, vzešla také celá řada našich klientů. Ti vymysleli projekt, který byl poté schválen, a v rámci jeho realizace se objevila mimo jiné také potřeba překladatelských či tlumočnických služeb.

Kdo měl s operačními programy co do činění, určitě ví, že tato jedinečná možnost získání prostředků je spojena se spoustou papírování. Všechny dokumenty je navíc potřeba archivovat, a to dlouhou řadu let. Tato povinnost se vztahuje dokonce i na nás jako dodavatele. Když nám tedy před několika dny volal klient, příjemce dotace z operačního programu, že „máme problém“, obávali jsme se nejhoršího. Problém to tedy skutečně byl: Ukázalo se, že v důsledku neexistence halířů a zaokrouhlováním konečných částek po připočtení DPH nás přeplatili o celou jednu korunu v porovnání s tím, co jsme si dohodli ve smlouvě. Aby se předešlo následné mašinérii, při které by musela zasedat krajská rada, která by musela celou záležitost projednat a schválit, náš klient nás s velkou omluvou poprosil, abychom jim onu 1 Kč poslali zpět a vystavili dobropis. V tom jsme samozřejmě rádi vyhověli, ale nemohli jsme odolat, abychom se o tuto kuriózní historku nepodělili se svými čtenáři.

Přejeme všem krásné nadcházející svátky a pěkné čtení!

Žádné komentáře:

Okomentovat