25. července 2011

Otestujte své znalosti angličtiny

Učíte se angličtinu? Nebo už všechno umíte a jenom pilujete svůj styl vyjadřování a výrazové nuance? A položili jste si někdy otázku, jak velká vlastně je vaše aktivní slovní zásoba v tomto jazyce? Nyní se můžete pomocí jednoduchého nástroje otestovat přímo online – funguje prý pro všechny, od dětí po univerzitní profesory: 
http://testyourvocab.com/
 
A jak jste na tom s anglickým pravopisem? Možná jste se už setkali s pojmem „spelling bee“, tedy vlastně s pravopisnou soutěží, která původně vznikla v USA. Vyzkoušejte, jak byste obstáli v tvrdé konkurenci dětí školou povinných. Volit můžete mezi britskou a americkou variantou jazyka:
http://blog.oxforddictionaries.com/media/spelling-bee-2011/
Anglický pravopis vám moc nejde? Nezoufejte, v některých slovech často chybují i sami rodilí mluvčí. Přehled těch nejběžnějších chyb, zpracovaný formu vtipného komiksu nabízí dnešní poslední odkaz: 

http://theoatmeal.com/comics/misspelling
 
Podělíte se s námi o vaše výsledky? :-)

15. července 2011

Sovy v parlamentu?


Během letních prázdnin a dovolených se vydáváme na cesty do nejrůznějších koutů světa. Z jedné takové cesty pochází i fotografie, která nás inspirovala k dnešnímu příspěvku. Jedná se o informační tabuli ze zoologické zahrady v San Diegu. Návštěvníky postávající poblíž voliéry s dravci nenásilně informuje o tom, že ptáci (alespoň v anglicky mluvících zemích) se nemusejí zdržovat jenom v hejnu. 
. 

Pokud by vás zajímaly i jiné druhy než sovy, pávi, křepelky a krkavci, mrkněte na zajímavou stránku, kde se to opeřenci jenom hemží. Dozvíte se například, že „murder of crows“ není název nového hororu, ale obyčejné hejno vran.

13. července 2011

Počítáme do dvou

V dnešním gramatickém zastavení se ještě vrátíme k číslovkám a podíváme se na skloňování číslovky „dva“. Dva (dvě) se oproti jiným číslovkám skloňuje specificky:

1. pád     dva muži / dvě ženy, města
2. pád     dvou mužů / žen, měst
3. pád     dvěma mužům / ženám, městům
4. pád     dva muže / dvě ženy, města
5. pád     dva muži / dvě ženy, města
6. pád     dvou mužů / žen, měst
7. pád     dvěma muži / ženami, městy

Tvar „dvěma“ (3. a 7. pád) může někomu připadat nespisovný, může ho tzv. „tahat za uši“. Říká si, že když je správně věta „Děvčata dorazila ke třem přítelkyním a pak vyrazila na výlet se třemi muži.“, mělo by být správně „ke dvoum přítelkyním“ a „s dvěmi muži“. Správně to však rozhodně není.
 

1. července 2011

Pořádek dělá přátele. Zejména v EU

Z nejrůznějších operačních programů, které probíhají na území České republiky a jsou spolufinancovány z peněz Evropské unie, vzešla také celá řada našich klientů. Ti vymysleli projekt, který byl poté schválen, a v rámci jeho realizace se objevila mimo jiné také potřeba překladatelských či tlumočnických služeb.

Kdo měl s operačními programy co do činění, určitě ví, že tato jedinečná možnost získání prostředků je spojena se spoustou papírování. Všechny dokumenty je navíc potřeba archivovat, a to dlouhou řadu let. Tato povinnost se vztahuje dokonce i na nás jako dodavatele. Když nám tedy před několika dny volal klient, příjemce dotace z operačního programu, že „máme problém“, obávali jsme se nejhoršího. Problém to tedy skutečně byl: Ukázalo se, že v důsledku neexistence halířů a zaokrouhlováním konečných částek po připočtení DPH nás přeplatili o celou jednu korunu v porovnání s tím, co jsme si dohodli ve smlouvě. Aby se předešlo následné mašinérii, při které by musela zasedat krajská rada, která by musela celou záležitost projednat a schválit, náš klient nás s velkou omluvou poprosil, abychom jim onu 1 Kč poslali zpět a vystavili dobropis. V tom jsme samozřejmě rádi vyhověli, ale nemohli jsme odolat, abychom se o tuto kuriózní historku nepodělili se svými čtenáři.

Přejeme všem krásné nadcházející svátky a pěkné čtení!