20. června 2011

Psaní čísel v angličtině I

O tom jak se vypořádat s čísly v češtině jsme psali zde. Dnes se podíváme na podobnou problematiku z pohledu překladu do angličtiny. Na začátek malé připomenutí. Pokud patříte mezi naše překladatele, určitě jste tato pravidla od nás již slyšeli, ale jak se říká – opakování je matka moudrosti.

V angličtině nepoužíváme desetinnou čárku, ale tečku. Čárku si naopak můžeme schovat pro oddělování tisíců, což bychom ale zase naopak neměli přenášet do češtiny. V Evropské unii se doporučuje způsob oddělování tisíců (pevnou) mezerou, ale pakliže vyloženě nepřekládáte pro instituce EU, není potřeba se tím řídit. V angličtině se také, na rozdíl od češtiny, neodděluje číslice a znak %. Můžete tedy s klidem zapomenout na rozdíl mezi 5 % (pěti procenty) a 5% (pětiprocentním). Jestliže ale překládáte opačným směrem do češtiny, nezapomeňte mezeru udělat!
 
Pokud jde o psaní dat, tak v evropském kontextu je asi nejjistější držet se formátu 26 May 1995. V případě, že překládáte opačným směrem, ale nezapomínejte, že v americké angličtině se uvádí na prvním místě měsíc, což může způsobit problémy a nedorozumění, zejména tam, kde nejsou data vyjádřená slovně. Pokud není možné z úsporných důvodů datum rozepsat, nabízejí se tyto možnosti:
26/5/1995          26/5/95          26-5-1995          26-5-95

Další oblastí, která dělá našim korektorům vrásky, je překlad spojení „v roce / v letech…“. Základní jednoduché pravidlo zní: vystačíte si bez slova year(s). Tedy nikoli I was born in the year 1975 and attended university in the years 1993-1998, ale úplně jednoduše I was born in 1975 and attended university from 1993 to 1998 nebo between 1993 and 1998. Ačkoliv použití slova year není výslovně špatně, příliš se nepoužívá. Ve vyjádření určité dekády nějakého století se chybuje méně, ale pro jistotu: The World Bank's Poverty Reduction and Economic Management (PREM) Network has prepared a study on development lessons of the 1990s.

A když už jsme u těch letopočtů, stojí ještě za zmínku spojení „v polovině století“. Zde rozhodně nelze použít half. What happened in the middle of the 20th century that will not happen again for 4000-4001 years? Můžete se setkat také s kratší podobou in the mid-20th century. V souvislosti s half přidáme ještě jedno spojení, kde se často chybuje – výraz half a year se v angličtině téměř nevyskytuje, používá se six months: We travel abroad every six months.

Z hlediska překladu je dále problematické slovo „desítky“. V tomto případě je totiž třeba použít anglické slovo dozens, například Wildfires destroy dozens of homes in Oklahoma, Texas. Tedy žádné tens of. Abychom ale desítky úplně nezatracovali, přípustné jsou ve spojení s výrazy thousands, millions apod.: Tens of thousands of students, social groups and unemployed Spaniards rallied in more than 50 cities on Sunday.


Abychom vás nezahltili desítkami pouček, dnešní povídání o číslech zde ukončíme a budeme pokračovat zase příště.

Žádné komentáře:

Okomentovat