14. května 2011

Školicí nástroj nebo školící nástroj? Pojďme se trochu vyškolit v tvorbě přídavných jmen dějových a účelových.

Trocha teorie nikoho nezabije. Nahlédněme společně do české mluvnice (Příruční mluvnice češtiny, kol. aut., NLN, s. r. o., Praha, 2008):

Přídavná jména dějová, tzn. vyjadřující aktuální vykonávání děje, se tvoří paradigmaticky, tj. zcela pravidelně, adjektivizací ženského tvaru přechodníku přítomného nedokonavých sloves pomocí koncovky : nesoucí, pekoucí, kryjící, tisknoucí, trpící, sázející, prosící, volající, mazající, beroucí, kupující…
 
Přídavná jména účelová vyjadřují vlastnost spočívající v uzpůsobenosti, schopnosti sloužit k realizaci činnosti vyjádřené slovesným základem, a to nikoli jako její původce; z toho plyne, že tato přídavná jména jsou obvykle atributem podstatných jmen neživotných. Tvoří se příponou -cí připojenou k infinitivnímu kmeni slovesa, obvykle nedokonavého: mycí, krycí, šicí, sázecí, zdicí, lepicí, rovnací, píchací, zavírací, hrabací, houpací, prací, filmovací… Samohláska před příponou je na rozdíl od přídavných jmen dějových vždy krátká (kropicí konev × kropící zahradnice). Končí-li infinitivní kmen na souhlásku, tvoří se přídavná jména rozšířenou variantou -ací nebo -icí, často připojenou k prézentnímu kmeni: hníst – hnětací, péct – pečicí, tisknout – tiskací. Od sloves vzoru minout a tisknout se účelová přídavná jména obvykle neodvozují.
 
Je tedy správně školicí nástroj nebo školící nástroj? Výše uvedené odborné pojednání lze shrnout do poměrně jednoduché poučky:
Pokud přídavné jméno vyjadřuje právě probíhající děj, je koncovka s dlouhým í (-ící). Pokud přídavné jméno vyjadřuje účel použití, je koncovka s krátkým i (-icí).
 • pracovník školící tým × školicí nástroj
 • stroj čistící podlahu × čisticí prostředek
 • laborant měřící pH roztoku × měřicí zařízení
 • řídící pracovník × řídicí panel

Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR uvádí pomůcku, pokud jsme na pochybách, zda psát krátké, či dlouhé i. Doporučuje si do daného spojení dosadit jeden člen z dvojic typu: vzdělávací – vzdělávající, dorozumívací – dorozumívající. Je-li vzdělávací středisko, mělo by být i školicí středisko, podobně dorozumívací (a tedy také řídicí) signál, je-li útvar provádějící činnost, pak je i útvar řídící činnost.

2 komentáře:

 1. Mycí strojr, průmyslové vysavače, čistící technika, zametací stoje, parní čističe, tlakové myčky. vše na eshopu http://www.fispo.cz

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děláte si reklamu na jazykovém blogu, a přitom máte ve větě hned dvě chyby? Pěkné :-) (lb)

   Vymazat