12. dubna 2011

Fenomén Google Translate

O překladači Google už jsme všichni nejspíš slyšeli. Někteří z nás ho používají třeba jako slovník nebo rychlou pomůcku pro základní porozumění. Služba je to skutečně zajímavá a nabízí překlad i tak exotických jazyků, jako je třeba svahilština. Jistě ale všichni tušíme, že má své limity a strojové překlady, které produkuje, mají k dokonalosti stále ještě daleko.O tom, že některé firmy tuto službu běžně používají k překladu svých webových stránek, jsme psali v loňském příspěvku o Jeronýmových dnech.
Jistě, vypadá to působivě, když i malá firma může nabídnout překlad svého webu do čtyřiceti jazyků včetně čínštiny. Nebo nevypadá? Některá překladatelská řešení podle Google jsou totiž docela úsměvná a kdo ví, jak je to v jazycích, kterým vlastně vůbec nerozumíme. Osobně bychom svoji společnost tímto způsobem prezentovat nechtěli.


Většina uživatelů překladové služby Google ale nejspíš nikdy nečetla obchodní podmínky, které se k ní vztahují. V článku 11, který se týká práv k obsahu, se totiž uvádí:
11. Licence k Vašemu Obsahu

11.1 Autorská práva k Obsahu, jenž poskytnete, odešlete či zobrazíte ve Službách nebo jejich prostřednictvím, a veškerá jiná práva, která Vám již náleží, zůstávají Vám. Poskytnutím, odesláním nebo zobrazením obsahu udílíte společnosti Google časově neomezenou, neodvolatelnou, bezplatnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemích světa, která ji opravňuje reprodukovat, přizpůsobovat, upravovat, překládat, zveřejňovat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat a šířit jakýkoliv Obsah, který poskytnete, odešlete či zobrazíte ve Službách nebo jejich prostřednictvím. Tato licence je udílena výhradně k tomu, aby společnost Google mohla zobrazovat, šířit a propagovat Služby, a může být ve vztahu k určitým Službám odvolána, jak je to stanoveno v příslušných Doplňujících podmínkách.

11.2 Souhlasíte s tím, že tato licence zahrnuje rovněž právo společnosti Google poskytovat takový Obsah dalším společnostem, organizacím či osobám, s nimiž společnost Google udržuje vztahy za účelem poskytování společných služeb, a využívat takový Obsah za účelem poskytování takových služeb.

11.3 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Google může v rámci technických postupů nezbytných k poskytování Služeb svým uživatelům (a) přenášet nebo šířit Váš Obsah různými veřejnými sítěmi a na různých médiích a (b) upravovat a měnit ho takovým způsobem, aby splňoval technické požadavky pro připojení sítí, zařízení, služeb či médií. Souhlasíte s tím, že společnost Google je k tomu oprávněna na základě Vaší licence.

11.4 Potvrzujete a zaručujete se společnosti Google, že máte veškerá práva, oprávnění a pravomoci nezbytné k udělení výše zmíněné licence.


Jinými slovy byste si měli dát pozor, co do překladače zadáváte. Zatímco webové stránky jsou „veřejné“, s důvěrnými materiály svých obchodních partnerů nebo klientů byste asi měli nakládat o něco obezřetněji!

Své klienty bychom tímto chtěli ujistit, že překlady děláme stále „postaru“ a důvěrné informace zůstávají za všech okolností důvěrné.

Žádné komentáře:

Okomentovat