27. dubna 2011

Čísla v textu – jak na ně?

V překladech se často setkáváme s různým vyjádřením počtu a čísel obecně. Jak je ale psát správně?

Asi nejčastěji píšeme datum. U data rozlišujeme, zda jej píšeme vzestupně (den-měsíc-rok) nebo sestupně (rok-měsíc-den). V prvním případě je možné měsíc vypsat slovy (1. ledna 2010) nebo arabskými číslicemi s mezerou po tečce: 1. 1. 2010, 31. 12. 1998. Podle ČSN 6910 (Úprava písemností zpracovaných textovými editory) lze psát i tzv. dvoumístný způsob zápisu bez mezer: 01.01.2010, 05.10.1995 – tedy před jednociferné dny a měsíce se doplňuje nula, aby byly dvoumístné. 23.4.2002 je tudíž špatně.
U dat psaných sestupně se používá dvoumístný způsob a mezi jednotlivé údaje se vkládá spojovník: 2010-05-21.


Velmi často také vyjadřujeme určitý počet; zejména v odborných textech se dává přednost uvedení čísel. V hlavním městě Praze žije 1 285 995 obyvatel. Čísla, která mají více než tři místa vlevo nebo vpravo od desetinné čárky se dělí do skupin o třech místech (před desetinnou čárkou ani za ní mezera není): 235 336,124 897.
Při psaní peněžních částek se z bezpečnostních důvodů skupiny tří čísel oddělují nikoli mezerou, ale tečkou: 2.550 Kč; 10.000.000 Kč.
Mezera se však píše mezi číslovkou a značkou: 500 m. V této souvislosti je třeba si připomenou dvě věci: Za prvé, číslo by od značky nemělo zůstat odděleno (číslo na konci řádku a značka na začátku řádku nového). Proto by se měla mezi ně vkládat tzv. tvrdá mezera (ve Wordu CTRL+SHIFT+SPACE).

Druhou věcí je pochopení rozdílu mezi vyjádřením typu 3 kg a 3kg: Zátěž o váze 3 kg × 3kg zátěž (= tříkilogramová zátěž). Čímž se dostáváme k psaní složených číselných výrazů. Je třeba mít na paměti, v čem spočívá rozdíl mezi složeným výrazem a vyjádřením čísla:
  • Nabízejí slevu 5 %. × Nabízejí 5% (5procentní) slevu.
  • Koupil šňůru o délce 2 m. × Koupil 2m šňůru (2metrovou).
  • Nádoba o objemu 10 l. × 10litrová nádoba.
  • Poslali nám bonus 100 Kč. × Poslali nám 100Kč (100korunový) bonus.
  • V penzionu jsou k dispozici pokoje o 2 lůžkách. × V penzionu jsou k dispozici 2lůžkové pokoje.

U složených číselných výrazů se bohužel velmi často chybuje. Když si vezmeme např. posledně uvedenou větu, nezřídka se v nabídce rozličných ubytovacích zařízení píše: Nabízíme vám 2 lůžkové pokoje. Zřejmě tím však nechtějí říct, že k dispozici jsou dva pokoje a hosté se nemusí bát, že by celou noc proseděli, neboť v nich jsou umístěna i lůžka…
Druhou (chybnou) variantou bývá: Nabízíme vám 2-lůžkové pokoje. Přitom kdybychom číslici rozepsali (Nabízíme vám dvoulůžkové pokoje.), nikoho nenapadne psát „dvou lůžkové“ či „dvou-lůžkové“.

Obdobné je i např. Celý cyklus proběhl ještě 5krát ( či pětkrát). Případně: Přistoupil 30letý muž (třicetiletý). A tímto se dostáváme k dalšímu velmi oblíbenému nešvaru – snaze o vyskloňování číslovky. Číslovky sice patří mezi ohebné slovesné tvary a skloňování podléhají, pokud jsou vyjádřené jako číslice, pád se v žádném případě „nedopisuje“.
Mezi chemiky je velmi oblíbené např. Namíchal jsem 40-ti % roztok. Případně: Namíchal jsem 40%-ní roztok. Nic z toho však není správně. Jsou možná pouze tři vyjádření:
1. Namíchal jsem 40% roztok.
2. Namíchal jsem 40procentní roztok.
3. Namíchal jsem čtyřicetiprocentní roztok.

Obdobné je: Reklamaci vyřídíme do 30ti (30-ti) dnů. × Reklamaci vyřídíme do 30 dnů.

Výše uvedené příklady jsou ty nejčastější, se kterými se při překladech a korekturách setkáváme. Pokud vás napadá, další problém z této oblasti, pojďte se o něj s námi podělit.

Použité zdroje: Příruční mluvnice češtiny, kol. autorů, NLN s. r. o., Praha, 2008; Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice, Doc. PhDr. Vladimír Šaur, CSc., OTTOVO NAKLADATELSTVÍ s. r. o., Praha, 2005; http://prirucka.ujc.cas.cz/

Žádné komentáře:

Okomentovat