25. března 2011

Potřebujete objednat tlumočníka?

V minulém příspěvku jsme se zabývali rozdílem mezi překladem a tlumočením, předpoklady pro vykonávání profese tlumočníka a jednotlivými druhy tlumočení. Dnes se podíváme na vztah mezi tlumočníkem a klientem a některé mylné představy o tlumočení, které trápí tlumočníky samotné stejně jako zprostředkovatele tlumočnických služeb.

Případy, kdy si zákazník objednává „překlad“ jednání, jsou docela běžné a asi nemůžeme mít těm, kteří nejsou z oboru, úplně za zlé, že mezi pojmy překladatel a tlumočník nedělají rozdíl. Horší ale je, když se poté, co sdělíte klientovi cenu, dočkáte odpovědi typu „vlastně jsem si uvědomili, že naše asistentka umí německy, takže si to zařídíme nějak sami“. K dobrému tlumočení totiž pouhá znalost jazyka nestačí, je potřeba si osvojit zvláštní techniky. Pokud vám tedy na výsledku obchodního jednání záleží, měli byste se raději obrátit na profesionála.
 
Další mylnou představou je, že pokud tlumočník umí dva cizí jazyky, může tlumočit mezi nimi navzájem. Ve většině případů bohužel nemůže. Tlumočení do cizího jazyka je velice náročné a existují dokonce teorie, že tlumočit by se mělo jen do mateřštiny (touto zásadou se například řídí Evropský parlament). A i když výjimky a mimořádné talenty se samozřejmě najdou, málokdo umí dva cizí jazyky na úplně stejné úrovni. V tomto případě potom nezbývá, než objednat tlumočníka pro každou jazykovou kombinaci zvlášť.

Klienti by také neměli zapomínat, že i tlumočník je „jenom“ člověk a náročný mentální proces, který se v jeho hlavě odehrává, je poměrně vyčerpávající. Tlumočníkovi je proto potřeba poskytnout pravidelné pauzy a v neposlední řadě také dostatek vody, protože zatímco na obchodní schůzce vždy jedna strana jednání mlčí, tlumočník musí mluvit stále! Ideální by samozřejmě bylo, kdyby se na delších akcích mohli střídat tlumočníci dva, a to i v případě, že se nejedná o tlumočení simultánní.

Mělo by být asi samozřejmé, že pro dobrý výsledek vystoupení nebo jednání je důležité s tlumočníkem spolupracovat. Tato spolupráce začíná v ideálním případě už před akcí tím, že klient poskytne materiály, které se jednání týkají (smlouvy, předchozí korespondenci, prezentace…). Tlumočník ale také ocení odkazy na webové stránky, seznam zkratek, zažitou interní terminologii apod. Zkrátka cokoliv, co mu pomůže se na akci připravit. Dobrý tlumočník je schopný si v krátké době nastudovat jakékoliv téma, ale ani ten nejlepší tlumočník není chodící encyklopedie, a podklady jsou proto nesmírně důležité. Neméně důležitý je také seznam účastníků, protože asi nikdo není rád, když se jeho jméno komolí. Profesionální tlumočník se navíc na místo konání zcela jistě dostaví s předstihem. Bude určitě rád, když s ním klient před akcí promluví a projedná detaily.

V neposlední řadě je potom důležité mít na paměti, že jednání či konference se tlumočí. Není asi nic horší, než když mluvčí začne rychle číst připravený projev, citovat ze zákona, předčítat seznam čísel a ukazatelů nebo se jen chce blýsknout nepřeložitelnou slovní hříčkou či anekdotou. V takovém případě nemá tlumočník příliš šancí a druhá strana se toho moc nedozví. Tlumočník by měl také mít možnost na řečníka vidět, protože značná část informací je během komunikace předávána neverbálně (například gesty a výrazem tváře).

Jenom dobrá spolupráce a spojenectví s tlumočníkem zajistí, že cizojazyční posluchači vašemu sdělení skutečně porozumí!

Na závěr ještě jedna perlička z pohledu zprostředkovatele služeb. Před časem jsme obdrželi následující email s poptávkou tlumočnických služeb: „We are a local company in Prague and need a translator for an event coming up… We need a good-looking, fashionable translator (preferably a man but a woman is also possible)…” Tedy něco ve smyslu hlavně když bude dobře vypadat a bude to muž. Sice se říká „náš zákazník, náš pán“, ale v tomto případě jsme odpověděli, že bohužel (nebo naštěstí) nejsme modelingová agentura.

Žádné komentáře:

Okomentovat