10. února 2011

Před „a“ se čárka nepíše

To máme zakódováno v hlavě už ze školních let. Těm, kdo v lavicích dávali trochu větší pozor, v hlavách uvízlo ještě: „Pozor! Před a proto se čárka píše.“ Ve skutečnosti to ale není tak jednoduché. A protože (ne)psaní čárek patří mezi časté chyby v překladech, dovolili jsme si tuto záležitost alespoň stručně shrnout. 

V neděli svítilo sluníčko a maminka jela na výlet. Tato věta nám oznamuje dvě věci – svítilo slunce a pisatelova matka si udělala výlet. A co tato věta? V neděli svítilo sluníčko, a tak maminka jela na výlet. Jedno slůvko a čtenáři je hned jasné, že kdyby v neděli pršelo, maminka by nejspíše zůstala doma.

Pojďme tedy trochu zapátrat v paměti a rozpomenout se na poměr slučovací, důsledkový, odporovací, stupňovací a vysvětlovací.

Poměr slučovací je ten nejjednodušší – tam se čárka před a nepíše. Na jednání se dostavil ředitel a jeho náměstek. Rozbili stan u lesa a rozdělali oheň na přípravu večeře. Řekl, že ji velmi miluje a že s ní chce strávit zbytek života. Pojďme si o tom promluvit a pak mě pochopíte.

Pokud však spojka a spojuje věty či větné členy v jiném poměru než v poměru slučovacím, čárka se před ní píše.

Poměr důsledkový – nejčastěji ve spojeních a proto, a tedy, a tak, a tudíž, a tím apod.
Na dálnici byla nehoda, a proto jsme na schůzku dorazili se zpožděním.
Koupil si malé, a tedy úsporné auto.
Nezaplatil poslední splátku, a tak to předali exekutorovi.
Do parku máte volný vstup, a tedy tam můžete jít kdykoli.
Půjčil mi peníze, a tím mi velmi pomohl.

Někdy stojí výrazy proto, tedy, tak, tudíž uvnitř věty: Světlo se působením bílého materiálu změkčuje, a stíny se tím rozostřují. Toto postavení poměr důsledkový zeslabuje a čárka se psát nemusí. Moje první láska mě zklamala a řekla jsem si tedy, že s mužskými končím.

Poměr odporovací – a ne, a nikoli
V těchto případech lze spojku a nahradit spojkami odporovacími ale, avšak apod.
Na zkoušku se učil týden, a neudělal ji.

Poměr stupňovací – a dokonce
Nakonec tu oslavu uspořádal, a dokonce si to i užil.

Podle Ústavu pro jazyk český AV ČR je psaní čárek před jinými spojovacími výrazy s a (a k tomu, a navíc, a nadto) nezávazné.
Spustil se liják(,) a k tomu začal foukat silný vítr.

Poměr vysvětlovací – a to
Zboží zaplaťte převodem, a to nejpozději do týdne od přijetí faktury.

Pozor však, aby to neodkazovalo na obsah předchozí věty nebo na některý její větný člen:
Bylo jedno děvče a to mělo zlaté vlasy.

Spoustu dalších informací nejen o záludnostech české interpunkce se můžete dozvědět na stránkách Jazykové poradny ÚJČ, na kterou se také můžete telefonicky či emailem obrátit s konkrétním dotazem.

Žádné komentáře:

Okomentovat