9. února 2011

Daňový seminář Komory soudních tlumočníků

Otázky daní, zejména DPH, a související právní úprava jsou záležitosti poměrně složité, a navíc podléhají častým změnám. Mnohdy v nich tápou sami odborníci, jak si tedy potom má poradit chudák překladatel?

Věděli jste například, že již od loňského ledna platí nová právní úprava týkající se DPH ve vztahu k zahraničním subjektům? Pokud poskytnete službu do zahraničí (jinými slovy překlad nebo tlumočení osobě se sídlem v zahraničí), stáváte se dnem poskytnutí této služby automaticky plátcem DPH a následně se tak musíte chovat. To se skutečně stalo několika našim překladatelům a někteří z toho byli nemile překvapeni. Výše uvedené ustanovení ovšem neplatí, pokud má zahraniční firma na území České republiky provozovnu a přidělené IČ, nebo pokud se jedná o soukromou osobu (nepodnikatele). A pak se v tom vyznejte…

Od 1. 1. 2010 také platí, že se za den platby daně nebo pojistného považuje den, kdy jsou peníze připsány ve prospěch účtu příslušné instituce. V praktickém životě to znamená, že příkaz k úhradě musíte dát alespoň dva pracovní dny před termínem, kdy má být zaplaceno.

Pokud nevyužíváte služeb účetních nebo daňových poradců, možná vám v období před podáním daňového přiznání přijde vhod daňový seminář, který každoročně pořádá Komora soudních tlumočníků ČR. Seminář je určený zejména (soudním) překladatelům a tlumočníkům a letos se koná v sobotu 26. února. Přednášet bude členka Komory daňových poradců ČR a jako vždy určitě také zbude prostor na dotazy. Přihlásit se můžete přímo na stránkách KST ČR.

Žádné komentáře:

Okomentovat