12. ledna 2011

Novela zákona o znalcích a tlumočnících… Kolikátá vlastně?

Na tiskové konferenci konané dne 28. 12. 2010 představil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil návrh novely zákona o znalcích a tlumočnících, který by měl přispět ke zkvalitnění znalecké a tlumočnické činnosti.
Kolegové soudní tlumočníci a ostatní zasvěcení na to nejspíš zareagovali slovy „Už zase?“.

Zveřejněno na www.justice.cz.

Činnost v tomto oboru upravuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, tedy předpis z roku 1967! Pokusů o jeho novelizaci už bylo několik. Objevují se téměř s železnou pravidelností se změnou vlády, případně jmenováním nového ministra do funkce. O jeho novelizaci se nemálo zasazuje také Komora soudních tlumočníků České republiky. Skutečnost je ovšem taková, že tento zákon po celé období své působnosti novelizován nebyl (s výjimkou úpravy z roku 2006, která znalcům a tlumočníkům umožnila účtovat státním orgánům DPH nad rámec zákonné odměny).

Je více než jasné, že původní zákon z roku 1967 nevyhovuje. Když pomineme vývoj, který společnost od té doby zaznamenala, zejména po roce 1989, je poměrně nešťastné, že znalci a tlumočníci patří do stejné skupiny. Zatímco znalecká činnost se rozpadá na celou řadu různých oborů a odvětví, a není tedy divu, že úprava legislativy je ožehavé téma, situace soudních tlumočníků je mnohem jednodušší a všichni tlumočníci by existenci zákona "šitého na míru" jistě uvítali. Zatím nám nezbývá než doufat, že se tentokrát skutečně podaří nějaké změny prosadit. Mezi ty, které se týkají tlumočníků, patří: zpřísnění podmínek pro jmenování tlumočníkem, zavedení povinnosti mlčenlivosti, konkrétní vymezení přestupků a jejich penalizace a stanovení podmínek pro zastavení a ukončení činnosti. To vše by mělo vyvrcholit samostatným zákonem a tlumočnících a překladatelích, který bude letos dopracován.

Žádné komentáře:

Okomentovat