26. září 2010

Svatý Jeroným a Mezinárodní den překladuPoslední zářijový den slaví svůj svátek svatý Jeroným. Kdo byl tento světec a proč je pro překladatelskou společnost zajímavým?
Caravaggio - San Girolamo (www.wikipedia.org)
Jeroným, celým jménem Sophronius Eusebius Hieronymus, se narodil v roce 347 ve Stridonu, na hranicích Itálie a Dalmácie. Svůj život zasvětil askezi a vzdělanosti. Krátce pobýval v Antichonii, kde se sebevzdělával, poté se usadil v jeskyni na poušti jako poustevník. V roce 379 byl vysvěcen na kněze a od roku 382 pracoval v Římě jako sekretář papeže Damase I. Ten mu zadal první velkou zakázku – revizi latinského překladu Bible podle původní řecké verze. Tato revize se řadí mezi jeho největší úspěchy. Zrevidovaný překlad, známý pod názvem „Vulgata“, je upraven do mluvené latiny tak, aby mu jeho posluchači rozuměli. Tento počin byl sice velký, kriticky je nutno ale přiznat, že sám o sobě nebyl nijak převratný. Nebyl ani první, ani poslední, kdo se pokusil o překlad Písma do latiny. Hlavní a nejpoužívanější překlad z něj učinily zmínky v prologu k evangeliím od papeže Damase I., jenž měl ve své době velkou autoritu.

Jeronýma lze považovat za velmi talentového znalce jazyků v křesťanském prostředí, a hlavně byl jediným z církevních otců, který výborně ovládal hebrejštinu. Základní kámen pro překladatele položil vlastně tím, že se snažil překonat jazykové bariéry mezi různými kulturami a propagoval jazykovou vzdělanost.
Svatý Jeroným je patronem překladatelů. Pro překladatele je však hlavně velkou inspirací. Koluje legenda, že překlad Bible udělal za noc. O příplatcích za expresní termín se už však nezmiňuje. Stejně tak se nezmiňuje o případném použití CAT nástrojů (což by mu zcela určitě výrazně pomohlo). Těch pár chyb mu promineme, je přece zřejmé, že neměl čas na korektury.

D. Ghirlandaio - St. Jerome (www.wikipedia.org)
Právě v den Jeronýmovy smrti – 30. září – slaví překladatelé po celém světě již od roku 1953 Mezinárodní den překladu. Mezinárodní federace překladatelů (FIT) jej pak oficiálně vyhlásila v roce 1991. Po celém světě jsou organizovány různé semináře, přednášky, workshopy pro překladatele, tlumočníky a zájemce o cizí jazyky vůbec – u nás například pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů tzv. Jeronýmovy dny, o kterých budeme informovat v některém z dalších příspěvků.
Svatý Jeroným není ovšem patronem pouze překladatelů, za svého patrona ho mají mimo jiné učenci, studenti, asketové a ve Francii se stal patronem výrobců brýlí. 


A nakonec jedna lidová pranostika:
Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

Žádné komentáře:

Okomentovat